บริการให้คำปรึกษาด้านไอที (IT Consulting Service)

บริการแนะนำและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงบประมาณและการทำงานแต่ละประเภทของแต่ละองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าเสียเวลา และเสียโอกาสที่เกิดจากความล่าช้าในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เราให้บริการกับองค์กรทุกขนาดไม่ว่าจะเป็น 

  • ให้คำปรึกษาในการออกแบบติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค ( Infrastructure Setup) การเดินระบบสาย Lan หรือ Wi-Fi
  • ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบ Server, Network และ Security
  • ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับระบบสำรองข้อมูล Backup Solution
  • แนะนำการและจัดหา Hardware และ Software ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
  • แนะนำการและจัดหา Software และSolutions สำหรับธุรกิจ เช่น ERP, CRM